Aby być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od pospolitego uczenia się.

Charles Dickens

Typografia

Typografia

Bohaterowie literaccy

Bohaterowie literaccy

Maszyna do pisania Klawisze

Maszyna do pisania Klawisze

 Do odwiedzenia naszej strony internetowej zapraszamy wszystkich, którzy chcą być świadomymi użytkownikami języka, pragną mówić i pisać zgodnie z regułami polszczyzny, zrozumiale i pięknie oraz zdobywać wiedzę w sposób niekonwencjonalny i przyjemny.

Justyna Chudyka-Dobies

Jadwiga Szor-Skowronek